Samfällighetsföreningen Henriksborg

Nacka, Stockholm

Välkommen till Henriksborg!

Med fantastiskt läge utmed Saltsjön ligger radhusområdet Henriksborg. 84 hus byggda 1978 och som idag utgör ett unikt område i omedelbar närhet till Stockholms innerstad.

Den här hemsidan drivs av samfällighetsföreningen Henriksborg och är en informationskanal mellan boende i området, styrelse, mäklare och allmänhet.

Föreningens egen startbild

Vykort Danvikshem

Nyheter