HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Välkommen till HSB Brf Nybygget i Göteborg!

Bostadsrättsföreningen ligger på Fjällgatan 3-9 i Masthugget i Göteborg. Fastigheterna med beteckning Stigberget 34:6 och 34:7 inhuserar 145 lägenheter, expedition samt gemensamma utrymmen så som tvättstuga och bastu. Fastigheterna utgör ett gårdskvarter i landshövdingestil med en lummig innergård. Huset är byggt under åren 1930-1935 efter ritningar av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, tidiga företrädare för den funktionalistiska arkitekturen. Nybygget är HSB:s första funkisbygge i Göteborg. På åttiotalet installerades balkonger med utsikt mot älven i norr och bland annat Oskar Fredriks Kyrka och Skansen Kronan åt öst.

HSB Göteborg

Ring växeln: 010-442 20 00
E-posta: info.gbg@hsb.se
 
Felanmäl via webben: HSB  
Felanmäl via telefon: 010-442 24 24
 
Vid akuta fel kvällar och nätter kan du ringa till Securitas, telefon: 010-470 55 98.
 
Klicka här för att komma till fullständig kontaktsida för HSB Göteborg.
 
Kort info om fasad- och fönsterrenovering
Vi kommer inom kort att informera om tidplan och all nödvändig info, men vår förhoppning är att vi kan påbörja arbetet under slutet av januari nästa år. Under projektets gång kommer vi att uppdatera här på webben samt i informationstavlan som sitter mellan våra två återvinningsrum! Vi ber att få återkomma så snart som möjligt med entreprenör och mer info.
 
Införande av IMD-el under vintern 2019-2020
Under hösten påbörjas arbeten med att inför IMD-el i fastigheten, samband med dett kommer strömmen till fasigheten att brytas vid några tillfällen.
Tider då avbrott sker kommer att sättas upp i trapphusen och i informationstavlan på sophuset.
Mer om IMD-el finns här
 
Inga grovsopor i våra återvinninsrum tack!
Vi påminner om att inte ställa några grovsopor som till exemepl möbler i våra soprum. Det hindrar personalen som hämtar våra kärl och skapar onödiga kostnader för alla medlemmar, då vi ibland tvingas betala extra för detta samtidigt som att kärlen kanske inte töms och därmed överfylls. Du ansvarar själv föratt transportera bort dina möbler, alternativt kan du slänga dem under våra två städdagar - men då ska de förvaras tillsvidare i något av dina förråd. 
 
Andrahandsuthyrning
Vi påminner om att andrahandsuthyrning alltid skall godkännas av styrelsen. För att kunna godkänna en andrahandsuthyrning krävs alltid giltigt skäl, längden på uthyrningen har inte någon betydelse.
Andrahandsuthyrning omfattar även uthyrning via tjänster som till exempel Airbnb och kräver således alltid godkännande. Du hittar mer information, regler och hur du ska gå tillväga här
 
 
GDPR
Hela Europa anpassar sig nu efter "GDPR" - en EU-förordning som går ut på att du själv äger rätten till dina personuppgifter. GDPR är startskottet till en positiv förändring och börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Du som medlem behöver inte göra något, men du får gärna läsa igenom vår uppdaterade integritetspolicy där vi bland annat berättar om hur vi hanterar uppgifter om dig.
 

Porttelefoner 

Efter den 1 juli kommer det inte längre vara möjligt att öppna portarna med hjälp av kod. För att öppna portar mot Fjällgatan och parkeringen använder ni samma taggar som används till tvättstugan, varje lägenhet ska ha 3 st. taggar är märkta 1,2,3. Besökare använder porttelefonerna på Fjällgatan 3 och 9, samtal från dessa kommer från nummer 031-42 39 47, du låser upp porten genom att trycka 5 eller * på din telefon. Om du behöver ändra telefonnummer i porttelefonen mailar ni expeditionen@brfnybygget.se

Felanmälan  

Senaste årsredovisning finns att ladda ner här!

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...