HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Välkommen till HSB Brf Nybygget i Göteborg!

Bostadsrättsföreningen ligger på Fjällgatan 3-9 i Masthugget i Göteborg. Fastigheterna med beteckning Stigberget 34:6 och 34:7 inhuserar 145 lägenheter, expedition samt gemensamma utrymmen så som tvättstuga och bastu.

Fastigheterna utgör ett gårdskvarter i landshövdingestil med en lummig innergård. Huset är byggt under åren 1930-1935 efter ritningar av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, tidiga företrädare för den funktionalistiska arkitekturen.

Nybygget är HSB:s första funkisbygge i Göteborg.

På åttiotalet installerades balkonger med utsikt mot älven i norr och bland annat Oskar Fredriks Kyrka och Skansen Kronan åt öst.

HSB Göteborg

Ring växeln: 010-442 20 00
E-posta: info.gbg@hsb.se
 
Felanmäl via webben: HSB  
Felanmäl via telefon: 010-442 24 24
 
Vid akuta allvarliga fel kvällar och nätter kan du ringa till Securitas, telefon: 010-470 55 98.
 
Klicka här för att komma till fullständig kontaktsida för HSB Göteborg.
 
Senaste nytt December 2017

Julledigt under jul och nyår
Mellan 23 december-3 januari kommer expeditionsmejlen inte att läsas av styrelsen. Vi hänvisar till HSB:s felanmälan under denna period. 

 

Senaste nytt November 2017

Förändrad månadsavgift från 1 jan-18
Från och med kommande kvartal, 1 januari-31 mars, införs en avgiftshöjning om 2 %, vilken är en lägre höjning än den som gjordes senast under 2007. Föreningen täcker sina löpande kostnader och framtida underhåll genom den årsavgiften som du som medlem betalar varje månad. På tio år har omkostnader ökat i omvärlden och höjningen är till för att täcka dessa kostnader samt även kommande fasadrenovering enligt föreningens underhållsplan.
/Styrelsen

 

Porttelefoner 

Efter den 1 juli kommer det inte längre vara möjligt att öppna portarna med hjälp av kod. För att öppna portar mot Fjällgatan och parkeringen använder ni samma taggar som används till tvättstugan, varje lägenhet ska ha 3 st. taggar är märkta 1,2,3. Besökare använder porttelefonerna på Fjällgatan 3 och 9, samtal från dessa kommer från nummer 031-42 39 47, du låser upp porten genom att trycka 5 eller * på din telefon. Om du behöver ändra telefonnummer i porttelefonen mailar ni expeditonen@brfnybygget.se

Senaste nytt april 2017

Ordinarie Föreningsstämma 2017
 
Extrastämma 26 april, Allégården Haga.
Ordinariestämma 10 maj, Allegården Haga. 
 
Information om årets ordinarie föreningsstämma och extrastämma hittar du här.
 
Under våren sattes det upp lappar som visade hur man skriver en motion. På dessa och separata lappar skrevs önskemål och frågor. Dessa kan dock inte räknas som en motion enligt stadgarna då det saknas en tydlig mottagare och avsändare. Vi vill dock ändå försöka besvara och förklara de önskemål och frågor som skrevs upp, på denna länk.
  
 

Felanmälan  

Senaste årsredovisning finns att ladda ner här!

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...