HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Välkommen till HSB Brf Nybygget i Göteborg!

Bostadsrättsföreningen ligger på Fjällgatan 3-9 i Masthugget i Göteborg. Fastigheterna med beteckning Stigberget 34:6 och 34:7 inhuserar 145 lägenheter, expedition samt gemensamma utrymmen så som tvättstuga och bastu. Fastigheterna utgör ett gårdskvarter i landshövdingestil med en lummig innergård. Huset är byggt under åren 1930-1935 efter ritningar av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, tidiga företrädare för den funktionalistiska arkitekturen. Nybygget är HSB:s första funkisbygge i Göteborg. På åttiotalet installerades balkonger med utsikt mot älven i norr och bland annat Oskar Fredriks Kyrka och Skansen Kronan åt öst.

HSB Göteborg

Ring växeln: 010-442 20 00
E-posta: info.gbg@hsb.se
 
Felanmäl via webben: HSB  
Felanmäl via telefon: 010-442 24 24
 
Vid akuta fel kvällar och nätter kan du ringa till Securitas, telefon: 010-470 55 98.
 
Klicka här för att komma till fullständig kontaktsida för HSB Göteborg.
 
Råttfällor på gården
Då vi har noterat en ökning av möss och råttor runt huset har vi satt ut några fällor på gården. Det sitter lappar på två av dessa, samt en omärkt som är fastlimmad vid uteplatsen/grillen under stenarna. Det är troligen Västlänken som skrämmer upp dem, vi påminner om att inte mata några fåglar/djur som kan locka till sig dessa små gnagare. Det ska inte gå att ta sig in i dessa fällor om man är en hund, men det kan vara bra att veta att "motgiftet" är vitamin K1 som finns i bland annat solrosfrön, nötter (och även talgbollar, därför är det viktigt att vi INTE har sådana nu). 
 
Semestertider
Mellan vecka 29-32 stänger vi ner styrelseverksamheten och kan endast svara sporadiskt på de mejl som kommer in till expeditionen@brfnybygget.se. Vi påminner om kontaktuppgifterna ovan till HSB om felanmälan samt akuta fel kvällar och nätter där du ska ringa Securitas. Trevlig sommar!
 
Andrahandsuthyrning
Vi påminner om att andrahandsuthyrning alltid skall godkännas av styrelsen. För att kunna godkänna en andrahandsuthyrning krävs alltid giltigt skäl, längden på uthyrningen har inte någon betydelse.
Andrahandsuthyrning omfattar även uthyrning via tjänster som till exempel Airbnb och kräver således alltid godkännande.
 
Du hittar mer information, regler och hur du ska gå tillväga här
 
På exrasämman 2019-02-11 beslutades att in föra s.k. IMD-el

IMD-el i föreningens fastighet. Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumtion, och skapa medvetande om vår förbrukning. 

I ett första steg kommer fastighetens el-nät att anpassas, därefter kommer el-avtalen att flyttas - mer information om detta komer senare.

Information om IMD-el inklusive besparingskalkyl

Kallelse inklusive Ombudsfullmakt

/Styrelsen
 
2018-11-27 Förändrad månadsavgift från 1 jan-19
Från och med kommande kvartal, 1 januari-31 mars, införs en avgiftshöjning om 2 %. Föreningen täcker sina löpande kostnader och framtida underhåll genom den årsavgiften som du som medlem betalar varje månad. Höjningen är till för att täcka ökade kostnader samt kommande fasadrenovering där vi även byter ut fönster och balkongdörrar enligt föreningens underhållsplan.
/Styrelsen
 
GDPR
Hela Europa anpassar sig nu efter "GDPR" - en EU-förordning som går ut på att du själv äger rätten till dina personuppgifter. GDPR är startskottet till en positiv förändring och börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Du som medlem behöver inte göra något, men du får gärna läsa igenom vår uppdaterade integritetspolicy där vi bland annat berättar om hur vi hanterar uppgifter om dig.
 

Porttelefoner 

Efter den 1 juli kommer det inte längre vara möjligt att öppna portarna med hjälp av kod. För att öppna portar mot Fjällgatan och parkeringen använder ni samma taggar som används till tvättstugan, varje lägenhet ska ha 3 st. taggar är märkta 1,2,3. Besökare använder porttelefonerna på Fjällgatan 3 och 9, samtal från dessa kommer från nummer 031-42 39 47, du låser upp porten genom att trycka 5 eller * på din telefon. Om du behöver ändra telefonnummer i porttelefonen mailar ni expeditionen@brfnybygget.se

Felanmälan  

Senaste årsredovisning finns att ladda ner här!

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...