HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Välkommen till HSB Brf Nybygget i Göteborg!

Bostadsrättsföreningen ligger på Fjällgatan 3-9 i Masthugget i Göteborg. Fastigheterna med beteckning Stigberget 34:6 och 34:7 inhuserar 145 lägenheter, expedition samt gemensamma utrymmen så som tvättstuga och bastu. Fastigheterna utgör ett gårdskvarter i landshövdingestil med en lummig innergård. Huset är byggt under åren 1930-1935 efter ritningar av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, tidiga företrädare för den funktionalistiska arkitekturen. Nybygget är HSB:s första funkisbygge i Göteborg. På åttiotalet installerades balkonger med utsikt mot älven i norr och bland annat Oskar Fredriks Kyrka och Skansen Kronan åt öst.

HSB Göteborg hjälper till med avier, avgifter och lägenhetsutdrag

Det är HSB Göteborg som hanterar allt kring avier, avgifter och lägenhetsutdrag ur register, så om du har frågor eller behöver hjälp med detta ska du kontakta dem: 

Ring växeln: 010-442 20 00
E-posta: info.gbg@hsb.se
 
Felanmäl via webben: HSB  
Felanmäl via telefon: 010-442 24 24
Klicka här för att komma till fullständig kontaktsida för HSB Göteborg.
Vid akuta fel kvällar och nätter kan du ringa till Securitas, telefon: 010-470 55 98.
 
 
Information om årsstämman
Vanligtvis brukar vi hålla vår stämma i början av maj. På grund av coronakrisen har vi dock fått nya restriktioner och rekommendationer från Folkhölsomyndigheten, och HSB rekommenderar inte något fysiskt möte.
 

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum, detta innebär att:

  • Endast deltagare med nödvändig funktion för stämmans genomförande kommer att finnas på plats
  • Endast obligatoriska ärenden hanteras övriga punkter bordläggs,
  • Styrelsen kallar till extra stämma för att hantera övriga frågor då rådande smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 möjliggör normala stämmor.

Ordinarie Föreningsstämma 2020 kommer att genomföras den 15 juni utan fysisk närvaro med endast poströstning, stämman hanterar endast obligatoriska ärenden.

Obligatoriska ärenden på stämma

I dagsläget bör Bostadsrättsföreningar överväga att avvakta med beslut till en senare föreningsstämma i frågor som inte är obligatoriska och som är av stor vikt och bör föregås av diskussion.

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning,
b) dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
c) beslut om ansvarsfrihet,

Årsredovisningen samt underlag och instruktioner för poströstning delas ut till föreningens medlemmar innan stämman, underlag till stämman publiceras även på föreningens hemsida.

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma, då rådande smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 möjliggör normala stämmor, på denna extrastämma kommer resterande punkter att hanteras.

 
 
20-05-15 Uppdaterad info om tidsplan fasad- och fönsterrenovering. 
 
 
20-05-15 Information om hundar/husdjur på gården 
Vi har dessvärre haft en incident där en person blivit biten av en hund och därför har vi nu förtydligat i våra trivselregler. Vi tillåter inga husdjur i våra gemensamma utrymmen, till exempel tvättstuga eller relat/träningsrum. Det är heller inte tillåtet att låta husdjur gå lösa på gården utan de ska vara kopplade och under uppsikt av ägaren. Gården är heller ingen rastplats och ska därför inte användas för att till exempel låta hunden gå ut och kissa. Vi hoppas att alla respekterar detta och ser till alla medlemmars bästa. 

 
20-05-15 ComHem går över till digital-tv 8 september
Den 8 september går ComHem över till att sända tv-kanaler digitalt, och slutar sända analogt. Det går att ändra till digital-tv redan nu, och görs enligt information från ComHem genom att ändra inställningar på tv:n eller ed en kanalsökning. Du kan även registrera ett konto på https://www.comhem.se/tv/play-grundutbud där du också hittar mer information. 
 
 
Porttelefoner 

Efter den 1 juli kommer det inte längre vara möjligt att öppna portarna med hjälp av kod. För att öppna portar mot Fjällgatan och parkeringen använder ni samma taggar som används till tvättstugan, varje lägenhet ska ha 3 st. taggar är märkta 1,2,3. Besökare använder porttelefonerna på Fjällgatan 3 och 9, samtal från dessa kommer från nummer 031-42 39 47, du låser upp porten genom att trycka 5 eller * på din telefon. Om du behöver ändra telefonnummer i porttelefonen mailar ni expeditionen@brfnybygget.se

Felanmälan  

Senaste årsredovisning finns att ladda ner här!

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...