Bostadsrättsföreningen TerraNova

Göteborg, Västra Götaland

 

Välkommen till BRF Terra Nova!

Brf Terra Nova består av två hus med en gemensam gård.
Husen som totalt rymmer 88 lägenheter, är i 9 våningar samt en tornbyggnad i 13 våningar.

Det var på Eriksberg som utvecklingen av den Goda Staden startade. Klassiska varvsbyggnader som Blå Hallen, Villan, Sjöporten och Snickeriet bevarades och fylldes med nya verksamheter. Nu har en ny våg av byggande och utveckling av stadsmiljön tagit över på Eriksberg.
 
Västra Eriksberg är det stora utbyggnadsområdet för bostäder på Norra Älvstranden. Området runt bockkranen och västerut mot Färjenäs samt uppe på platån har under en femtonårsperiod bebyggts med över 2 000 bostäder.

Västra Eriksberg har under denna period utvecklats till att bli ett av de mest attraktiva bostadsområdena i Göteborg.

Det råder brist på parkeringsplatser i hela området kring Eriksbergsdockan. I Brf Terra Nova finns sedan en tid tillbaka en kölista gällande föreningens eget garage (under våra hus). Denna lista uppdateras kontinuerligt. Den senaste uppdateringen gjordes 2019-02-14. Aktuell kölista finns under fliken Dokumentarkiv.

 

 

Föreningens egen startbild